< Takaisin

Isännöintiliitto palkitsi Walttarin monikanavaisesta viestinnästä

29.09.2016

Tagit:isännöintiliitto, viestintä

Ylpeinä ja iloisina tiedotamme, että Walttari Oy:lle myönnettiin Isännöitsijäpäivillä 15.9.2016 kunniamaininta panostamisesta esimerkillisellä tavalla tavoitettavuuteen ja ennakoivaan viestintään. Palkintotoimikunnan mukaan toimistomme asiakaspalvelun kulmakivenä näkyy monikanavainen viestintä. 

Näistä ansioista kiitos kuuluu kaikille walttarilaisille sekä upeille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Kiitos, että saamme tehdä tätä työtä kanssanne! <3 Viestintä on aina vuorovaikutusta, kahden kauppa - ilman teitä ei olisi viestintääkään.

- Asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet, mikä näkyy isännöinnin työmäärissä. Taloyhtiöiden asukkaat kaipaavat enemmän esimerkiksi viestin­tä­pal­ve­luita, kuten taloyhtiöiden kotisivuja. Rakennuskannan ikääntyessä eteen tulevat isot korjaus­hankkeet ja muuttuvan lainsäädännön tuomat velvoitteet lisäävät myös vaatimuksia isännöintiä kohtaan, sanoo Isännöin­ti­liiton toimi­tus­johtaja Tero Heikkilä.

Lue lisää Kirkkonummen Sanomien artikkelista Asumiskokemus nyt pinnalla isännöinnissä

Isännöin­ti­liitto palkitsee vuosittain isännöin­ti­a­lalla ansioituneita nostaakseen esiin sitä monipuolista osaamista, innova­tii­vi­suutta ja kunni­an­hi­moista paneutumista, mitä alalta löytyy. Palkintojen saajat valitsee Isännöin­ti­liiton hallitus yhdessä palkin­to­toi­mi­kunnan kanssa. Palkin­to­toi­mi­kuntaan kuuluvat Isännöin­ti­liiton asian­tun­ti­joiden ohella asunto­ra­hoi­tus­pääl­likkö Katariina Rautiainen Hyposta ja johtaja Peter Ström Talokes­kuk­sesta.